Tai Ji handen

Tai Ji: de cirkel en yin-yang

U bent hier:

 > Home  > Betekenis  > Yin-Yang

 

 

 De Tai Ji cirkel en het Yin Yang teken.

 

 

  • De cirkel is het symbool van eenheid, van heelheid en van oneindigheid en staat voor kracht (Qi). Qi is de universele energie waaruit alles is opgebouwd.
  • De cirkel als heelheid splitst zich in twee eindige delen: in Yin en Yang.
  • Yin en yang worden gesymboliseerd door de gekleurde delen zwart en wit. De delen zijn gescheiden door een 'S'-vormige slingerlijn binnen de cirkel. Deze 'S'-lijn symboliseert "beweging".
  • In elk deel is een stip van de tegenovergestelde kleur. Dit symboliseert het begin, als het ware de kiem, van yang in yin en dit van yin in yang.
  • Elk deel is even groot als het deel in de contrasterende kleur. Dit duidt op evenwicht: er is even veel yin als yang. De stip in yin in het yang gedeelte of yang in het yin gedeelte duidt op een dynamisch evenwicht en beweging.

arrup Top

[Home] [Betekenis] [Oefenen] [Lijst Leraars] [Website]
 

Copyright © 2008 Jo Ampe,  
Web Realisatie
RiB

Laatste wijziging: dinsdag 24 augustus 2010
Web: http://nav.to/taiji