Tai Ji handen

Website: Privacy

U bent hier:

 > Home  > Website  > Privacy

 

 

Energie

 1. De privacy van de bezoekers van deze tai-ji website is van groot belang.
 2. Daarom is deze website conform aan alle wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de privacy, van de bezoekers volgens de Belgische wetgeving.
 3. In het bijzonder wordt aangehaald de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake. Informatie hierover kan men steeds vinden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 4. Van de gewone surfer worden geen namen en/of adresgegevens bijgehouden!
 5. Redactie van deze website verzamelt geen gegevens. Enkel in een aantal bijzondere gevallen worden beperkte gegevens van haar gebruikers tijdelijk bewaard voor de volgende doeleinden:
  1. na inschrijving: het bezorgen van een e-nieuwsbrief
  2. het bezorgen van aangevraagde informatie per mail of post
  3. naar aanleiding van een vraag over tai ji of een aanverwant onderwerp zoals “reuma en tai ji”: het doorgeven van het adres aan de Vlaamse Reumaliga vzw en/of aan de Vlaamse Vereniging voor Bechterew-Patinten vzw
 6. Elke gebruiker waarvan redactie van deze website over de persoonlijke gegevens beschikt kan op eenvoudige aanvraag zijn gegevens opvragen of laten wijzigen. Hij/zij richt de aanvraag tot de redactie Jo Ampe, Sint-Servaasstraat 2, B-3212 Pellenberg of via mail . In zijn/haar aanvraag worden toegevoegd: een bewijs van identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met melding van zijn/haar persoonsgegevens, alsook de gewijzigde gegevens indien er onvolledige of incorrecte gegevens vermeld zouden zijn. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.
 7. De redactie zal NOOIT persoonsgegevens doorgegeven en/of verkopen aan derden (met uitzondering van de hogervemelde situaties vermeld onder punt 5.)
 8. Voor het beheer van de website en statistisch onderzoek, worden gegevens zoals bezochte pagina, browser type, resolutie en land geteld.
 9. Het gebruik van 'cookies' wordt tot een minimum herleid en dient enkel voor administratieve doeleinden zoals bv 'uw laatst bezochte pagina' van deze website bijhouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw PC worden bewaard. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door de configuratie van uw computer te wijzigen: zie voor meer informatie bij de help-functie van uw browser.
 10. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be)

arrup Top

[Home] [Betekenis] [Oefenen] [Lijst Leraars] [Website]
 

Copyright © 2008 Jo Ampe,  
Web Realisatie
RiB

Laatste wijziging: zaterdag 2 januari 2010
Web: http://nav.to/taiji