Tai Ji handen

Tai Ji en bewegen

U bent hier:

 > Home  > Oefenen  > Bewegen

 

 

 

Bewegen en oefenen rond een thema

Tai Ji is een Oosterse bewegingsvorm, gebaseerd op eeuwenoude, taoïstische inzichten. Het is niet zo maar bewegen: lichaam én geest gaan mee in één diepgaande, vloeiende beweging, met helend effect. Tai Ji heeft o.a. een positieve invloed op de vier pijlers van de gezondheid: ademhaling, voeding, beweging en rust. Tai Ji leert ons zoeken naar gronding, evenwicht, stabiliteit, ontspanning, loslaten... of in Tai Ji termen: de natuurlijke houding.

Tai Ji leert ons bewegen binnen ons eigen kunnen. Nooit wordt er iets geforceerd, nooit zijn er onmogelijke of te moeilijke bewegingen. Nooit wordt de pijngrens overschreden. Dus ideaal voor jong en oud, voor gezond en ziek. Het ontspannen bewegen leunt heel goed aan bij het leren voelen, gewaar-worden, gewaar-zijn, zowel lichamelijk als geestelijk: het leren loslaten, het aanwezig zijn hier en nu. De natuurlijke ademhaling krijgt hierbij veel aandacht.

arrup Top

Natuurlijke houding

Door terug de natuurlijke houding van het lichaam op te zoeken vinden we de weg van de zachte kracht. Dit betekent o.a. ontspannen, verbonden met de aarde en opgerichtheid. Het ontspannen leunt heel goed aan bij het leren voelen, gewaar-worden, gewaar-zijn zowel lichamelijk als geestelijk, het leren loslaten. Daarnaast is de ademhaling zeer belangrijk: terug natuurlijk leren ademen, plaats maken voor het nieuwe, open staan voor al wat het nieuwe brengt.
Het lichaam en al het gebeuren er omheen leren we waarnemen zonder te oordelen, we leren het laten gebeuren in de plaats van het zelf te doen.

Na een aantal ontspanningsoefeningen (spieren ontspannen, ademhaling, ...) en meditatieve oefeningen (geest ontspannen...) wordt meestal een bepaalde choreografie - kortweg "vorm" - uitgevoerd. Het is deze vorm die men soms in Chinese of Japanse films ziet.

arrup Top

Energie

Dikwijls wordt er ook geoefend rond een thema zoals zachtheid. Stel je even voor dat je leert stappen op gras zonder de grassprietjes te kraken. Of op broos ijs. Bij elke stap zet je je voet zo zacht neer dat geen enkel grassprietje breekt of dat je niet valt bij het breken van het ijs. De Chinezen vermelden dat bij het oefenen de Chi, een verwijzing naar energie, wordt gehanteerd. Deze energie is geen spanning, geen spierspanning. Zij is eerder heel fijnzinnig, zeer krachtig en gaat door heel het lichaam zowel geestelijk als lichamelijk. De meridianen van de acupunctuur wijzen hoe deze energie kan vloeien. Deze energie laat toe vrij te bewegen, ontspannen en zonder belasting. Ik zou het kunnen omschrijven als zou ik bewegen zonder een echte inspanning te leveren of alsof ik een enorme kracht bezit zonder gespierd te zijn. Voor mij is het een deel van die uitzonderlijke 'kracht in jezelf'.

arrup Top

[Home] [Betekenis] [Oefenen] [Lijst Leraars] [Website]
 

Copyright © 2008 Jo Ampe,  
Web Realisatie
RiB

Laatste wijziging: dinsdag 24 augustus 2010
Web: http://nav.to/taiji